20.10.2009

"Sepharad"

...Zimmet akdi, İslâm halifesi veya nâibi, ehl-i kitâb kabul edilen yahudi veya hristiyanları, İslâm ülkesi vatandaşı olmalarının, belli şartlar ve mükellefiyetler karşılığında kabul edebilmesi demektir.
II. Bâyezid, 1492 senesi ilk baharında İspanya' dan tardedilen Yahudileri, zimmet akdinin hükümlerine uymak şartıyla Osmanlı Ülkesinin belirli yerlerine ve özellikle de şu anda Yunanistan'da bulunan Selanik, Edirne, Ağriboz'a bağlı Livâdiye ve Tırhala çevresine yerleştirmişti.http://www.osmanli.org.tr/yazi-2-37.html
...bu sürgün olayının altında başka sebeplerin olduğuna dair kuvvetli deliller de görülmektedir. Bunlardan birisi, "Türkiye Yahudileri" kitabında anlatıldığı gibi, Yahudilerin İspanyol yönetiminde büyük ölçüde etkin durumda iken bu kovma olayını nasıl engelleyemedikleri sorusudur.
...Yahudi sürgününe karar verenler arasında, ne ilginç ki Yahudiler de vardır...
...1469'da Ferdinand, IV. Henry'nin kız kardeşi ile evlendi. Bu evlilik Yahudiler ve dönmeler tarafından da desteklendi. Çünkü Ferdinand annesi tarafından Yahudi kanı taşıyordu ve Ferdinand'ın da babası gibi Yahudilere dostça davranacağı umuluyordu. (Christoph Kolomb and The Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.25)http://www.masonluk.net/kabala_masonluk_04_1.html
.
...Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı özerk iç örgütlü azınlık sistemi yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde yer almamaktadır. Azınlık olsun veya olmasın, kişiler cemaat yoluyla değil, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin direk devlete bağlıdırlar. Bu durum karşısında Yahudiler'in özerkliği kalmadığı gibi yasalar karşısında Yahudi Türk'le Müslüman Türk'ü ayırmak olanaksızlaşmıştır. Cumhuriyet'e geçiş döneminde doğan sancılı aşamalarda Türkiye Yahudileri ulusculuk anlayışının karşısında değil, yanında yer almıştır...
.
...İbrani dilinde "Sfarat", İspanya anlamına gelmektedir. İspanya dışında Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, İstanbul, Anadolu, Ege Adaları ve Bizans İmparatorluğu'ndan kalan Musevilerin de hepsi bu adla anılır. Genişletilmiş anlamda ise bugün, Sefarad, Aşkenaz olmayan tüm Yahudilere verilen addır. Sephardi Jews
.
http://www.salom.com.tr/news/detail/9730-Diaspora-Yahudileri--Osmanli-Yahudileri.aspx
http://slouchingtowardsbushwick.files.wordpress.com/2009/05/jews_in_jerusalem_1895.jpg
http://www.sephardicstudies.org/ottoman_salonica.html
http://www.salom.com.tr/news/detail/13335-Geleneksel-degerlerimiz-Judeo-Espanyolun-yol-haritasi.aspx
Sepharad
Türkiye Yahudileri *Yahudi İspanyolcası *Musevi dilleri