21.10.2009

"Alliance of Civilizations"

"Benim kafamdaki 1987 dünyası: Soğuk savaş geçmişte kalmıştır. Rusya'da büyüyen aydın kesimin daha çok özgürlük ve daha iyi hayat koşulları için iç baskısı var, bunlar Sovyetler Birliği'nin derece derece demokratikleşmesini isterler. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri işçi ve çiftçilerin giderek artan etkisi, bilim adamlarının politik düşüncelerinin gücü ve planlı bir ekonomiyle bir refah devletine dönüşebilir. Batı ve Doğu Avrupa demokratik ve sosyalist rejime sahip özerk bir federasyona dönüşecektir. Sovyetler hariç bütün Avrasya tek bir federe devlet olacaktır. Diğer tüm kıtalarda(medeniyetler) ittifak yapacak ve emirlerinde ortak bir 'uluslararası polis gücü' olacak. Bütün ordular lağvedilecek ve artık savaşlar söz konusu olmayacak. Kudüs'te (İşaya'nın kehanetindeki gibi), Birleşmiş Milletler(gerçekten birleşmiş milletler) bütün peygamberler adına, bütün kıtaların(medeniyetlerin) faydalanacağı bir türbe-tapınak inşa edecek, burada kıtalararası federasyonun ihitilaflarının çözümleneceği insanlığın en yetkili mahkemesi oturtulacak. Yüksek eğitim her insanın hakkı olacak. Gebeliği önleyici tek bir hapla(Birth control) Çin ve Hindistan'daki nüfus artışı kontrol altına alınmış olacak. 1987'nin dünyasında insanın ortalama ömrü 100 yıl olacak." 16 Ocak 1962 'Life' ve 'Look' dergileri (İsrail'in ilk başbakanı Siyonist-Ateist DAVİD BEN GURİON) http://tr.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion
.
.