20.10.2009

"Tutankamon'un Trompeti"

.
Antik Mısır kralı Tutankamon’un mezarında bulunan ve geçtiğimiz aylarda Mısır’daki isyan 
hareketi sırasında Kahire Müzesi’nden çalınan borazan bulundu. 1922 yılında keşfedilen 
Tutankamon’un mezarında bulunan gümüş borazan , 3 bin yıllık sessizliğini , 1939 yılında 
BBC’nin bir radyo yayınında çalınarak bozmuştu.
Krallar Vadisi’nde bulunan borazanın üzerinde antik Mısır’ın savaş tanrılarına ilişkin işlemeler yer alıyor. Yetkililer , çalınan borazanın yağmalanan Tutankamon dönemine ait bazı eserlerle birlikte Kahire metrosunda bir çantanın içinde bulunduğunu belirttiler.
Tutankamon'un kayıp borazanı bulundu
Antik Mısır ın çocuk kralı Tutankamon un mezarında bulunan borazan Mısır daki isyan hareketi sırasında yağmalanan eserler arasında yer alıyordu. kayıp borazan bulundu.
...1922 yılında keşfedilen Tutankamon'un mezarının çeşitli bölümlerinde biri bronz diğeri de gümüş iki trompet ortaya çıkarılmıştı.
Gümüş olan dünya turuna çıkmış olan bir sergide yer aldığı için yağmalanmaktan kurtuldu, 
bronz trompet ise müzeyi basan yağmacıların eline geçti.
3 bin yıl boyunca sessiz kalan trompet 1939 yılında BBC'nin bir radyo yayınında çalınmıştı.
Krallar Vadisi'nde bulunan trompetlerin üzerinde antik Mısır'ın savaş tanrılarına ilişkin 
işlemeler yer alıyor.
Yetkililer, çalınan trompetin yağmalanan Tutankamon dönemine ait bazı eserlerle birlikte 
Kahire metrosunda bir çantanın içinde bulunduğunu söylüyor.
Radyo yayıncılığının ilk zamanlarında, yapımcılar trompetlerin sıradışı kayıt potansiyelini 
dikkate alarak Mısır Eski Eserler Kurumu'nu Kahire müzesinden bir yayınla antik trompet 
seslerini dünyaya duyurmaya ikna etmişti.
Müzeyi yayın için ikna eden isimlerden Rex Keating, bir pazar günü öğleden sonra dünya 
çapındaki 150 milyon dinleyiciye ulaştıran sunucu olmuştu.
Programda önce Tutankamon'un mezarını bulan Howard Carter'ın ekibinden Alfred Lucas'la bir mülakat yapmıştı.
Yayına bir kaç dakika kala fenerlerin sönmesi üzerine müze karanlığa bürünmüş ve dinleti 
mum ışığı eşliğinde gerçekleştirilmişti.
Trompeti çalma girişimlerinde daha önce de aksilikler yaşanmıştı.
Gümüş trompeti Mısır Kralı Faruk'un huzurunda çalma girişimi, muhtemelen kullanılan 
modern ağızlığın uyumsuzluğu nedeniyle başarısızlığa uğramış, trompetin kendisi hasar 
görmüştü. Lucas olay nedeniyle üzüntüden hastanelik olmuş, trompet ise sonunda onarılmıştı.
BBC, 1939 yılında Kahire müzesinden yapılan bir yayında trompetin sesini kaydetmişti. 
Bu kayıtta İngiliz askeri bando mensubu James Tappern trompeti çalıyor.
1939 yılındaki efsanevi dinletide trompeti çalması için seçilen, eski bir asker olan James 
Tappern'in oğlu Peter, çocukluğunda babasının anılarının baş köşesinde yer alan bu öyküyü anlatmaya bayıldığını aktarıyor.
...Tutankamon'un laneti trompet kaydının peşini bırakmamış, ailenin sahip olduğu kayıt 
taşınmaları sırasında kırılmış.
Lanetin sadece plağın kırılmasından ibaret olmadığına inanılıyor. Kimileri, bu enstrümanların 'savaş borazanı' olduğuna inanıyor.
Tapper'in trompeti üflemesinden kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı başladı.
Kahire müzesinin bir yöneticisi trompetin sihirli gücüne örnek olarak birinci Körfez 
Savaşı'ndan önce de çalınmış olmasını gösteriyor.
Son olarak da bir müze görevlisi trompeti Mısır isyanlarından bir hafta önce üflemiş.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13092827
.
Tutankamon’un mezarı krallar vadisi'nde yer almaktadır. Tutankhamun'un mumyası 
haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire müzesinde sergilenmektedir. Mezar diğer mezarların görkemi yanında sönük kalır. Bugün bile bunun nedeni bilinmemektedir. Sanki Tutankamon aceleyle gömülmüştür. Araştırmacılara göre mezar bir soylu için hazırlanmaktaydı fakat o sırada Tutankamon ölünce aceleyle buraya gömdürüldü. Tutankamon’un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşmaktadır. İlk odada bir at arabası, Tutankamon’un tahtı ve bunlar gibi Tutankamon’un hayattayken kullandığı paha biçilemez eserler bulunmuştur. Bu oda bulunduğunda, odanın Krallar Vadisi'inde yer almasından dolayı, bir mezar olması gerektiğini düşünen Howard Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar. Sonunda bir boşluk bulundu ve duvar kırıldı. Duvarın arkasındaki bir odada, yeni bir oda gibi görünen kocaman bir tahta kutu vardı. Kutu mühürlüydü. 
Howard Carter...................hayatında gördüğü ve göreceği en güzel şeyi görmüştü. Bir lahtin içindeki som altından tabut mum ışığında bile parlıyordu. Mükemmel Mısır işçiliği bu fazla bilinmeyen firavunun mezarında bile tüm gösterişiyle parlıyordu. Howard Carter bu keşfi ile kendisine iyi bir kariyer sağlasa bile fakirlik ve unutulmuşluk içinde ölürken 
cenazesine bir iki kişi dışında kimse katılmamıştır.Ayrıca mezara giren kişilerin ateşli bir 
hastalıktan teker teker ölmesi de firavunun laneti adında bir hurafe başlatmıştır.
Asıl adı, Tutankhaton'dur. Tektanrılı Aton dinini kuran, IV. Amenotep'in oğludur. Babası ö
lünce, başka bir anneden olan yarı kızkardeşi Ankhesenamen ile evlenerek tahta çıktı. S

altanıtının ilk çağlarında, Mısır'ın eski çoktanrılı dinine dönüş yaşandı. Kendisi de 

Tutankhaton adı yerine Tutankhamun adını aldı. Böylece, IV. Amenetep'in kurduğu Aton dini 

söndü. Tutankhamun'un çağı barış içinde geçti. Çok genç yaşta ölen bu kraldan sonra, 

babasına vezirlik, kendisine de küçüklüğünde naiplik yapmış olan Ay, dul kraliçe ile 
evlenerek tahta çıktı.