22.10.2009

"Holy Man( )"

Shirdi Sai Baba (1835-1918). İnananlarına göre Avatar; bedenlenmiş tanrı! Hindistan'da Müslüman, fakir bir ailenin çocuğu olarak doğar. Sapık bir tarikata (ölü diriltme ayinleri yapan) bağlanır. Uzun müddet harabe bir camide yaşar ve oradan şifa() dağıtır. Bir konuşmasında; "Buda, Musa, İsa ve Muhammet yarı tanrıydılar ama ben tanrıyım. Ben farklıyım, Avatar'ım." der. 1918'de Shirdi'de ölür. Ölmeden önce dünyaya tekrar geleceğini ve doğacağı tarih ve yeri müjdeler. (Bütün bunlar şimdi yaşayan Sai Baba'nın bağlılarının ifadeleri. Yeni Sai Baba Sathya Narayan Raju'nun işte bu Shirdi'li Sai Baba'nın ikinci gelişi olduğuna inanılıyor. İslamı tanımayan bazı batılıların Sai Baba inancını İslam zannetmesinin yanısıra Shirdi'li Sai Baba'nın gerçek bir Müslüman olduğuna ve hakkında söylenenlerin şimdiki Sai Baba'cıların uydurması olduğuna inananlarda var.) http://leenakomarraju.instablogs.com/entry/sai-baba-of-shirdi-a-common-saint-for-hindus-and-some-indian-muslims/


http://sathyasaibaba.files.wordpress.com/2008/07/genuine-pictures-shirdi-sai-baba.jpg
Bağlıları Shirdi Sai Baba'nın ölümünden 8 yıl sonra, tarif ettiği yer ve zamanda (Andhra Pradesh eyaleti'nde Puttaparthi isiminde küçük bir köy) yeni doğan çocukları inceleyip uygun olan birini seçiyorlar ve sen şu kişinin enkarnesisin diye yetiştirip eğitiyorlar...
...Sözde mucizeler 4 yaşında başlar. Yeni Sai Baba'nın ilk iddiası İsa Mesih olduğudur, tanrılık iddiası daha sonra gelir. 1940'da 14 yaşındayken tarihi() açıklamasını yapar: "Ben Sai Baba'yım. Bağlılarım beni bekliyor. Görevim, geçici bir ikamet yeri olan bu dünyada, insanları doğru davranış (Dharma) yoluna sokmaktır." Sai Baba'nın 108 ismi vardır. Ölümünü ve yeniden gelişini müjdelemiştir. 2022 yılında 96 yaşında öleceğini ve son defa olarak 8 yıl sonra 2030'da Prema Sai Baba olarak doğacağını söylemiştir.
...Bağlılarının sayısının 65-75 milyon kişi olduğu söyleniyor.

Sathya Sai Baba, Orta Asya'nın en büyük ikinci hastanesini kuruyor. Burası aynı zamanda Doğu Asya'nın en büyük kalp ve böbrek nakil hastanesidir. Bütün organ nakilleri ve tedaviler Sai Baba bağlısı olmak şartı aranmadan bedava yapılıyor. Tek şart fakir olmak. İddialara göreyse burası uluslararası bir organ trafiğine sahne oluyor. Hastaneye gelen uygun() kimsesiz ve fakirlerin organları alındıktan sonra hint geleneklerine göre yakılıyor. Organlarsa dünyaya, ihtiyacı olanlara() dağılıyor.
...sai baba'nın azmettirici olduğu yada onun adına işlenen cinayetleri anlatan bir kitap bile yayınlanmıştır. Hakkında birçok cinayet, tecavüz, çocuklara sarkıntılık iddiası olmasına rağmen Hint yargısı şimdiye kadar hiçbir soruşturma açmamıştır.
.