17.07.2009

"Yıldız Geçidi Irak"

http://larryavisbrown.homestead.com/files/OT_history/unit4/Unit4b_exile.htm
İştar Geçidi reprodüksiyonu, El Hilla Irakhttp://www.eonimages.com/media/da10470a-3a3e-11e0-b41d-8737aede19bf-daniel-interprets-dream-of-nebuchadnezzar-ii

ISHTAR GATE - BAB ISHTAR
Ishtar-İştar: Kuzey Zazaca'da Astare, Güney Zazaca'da ise İştar'dır ve Türkçe karşılığı Yıldız demektir. İştar, Akad mitolojisindeki bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir; İştar'a İnanna'nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanır. İştar'ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak anıldığıda olmuştur.
İnanna Utu/Shamash'ın ikiz kız kardeşi, Nanna/Sin'in kızıdır. Enlil'in dünyasında ilk doğan odur. Verilen ilk isimler Sümerce iken ikinciler Akadlar tarafından bu tanrılara verilen isimlerdir.
Tanrıça İştar Venüs gezegenini temsil eder.
İştar'ın batı dillerindeki kullanılan karşılığı, 'yıldız' anlamında 'star' (İngilizce), 'Stern' (Almanca)'dır. Eski dönemlerde batıda, haftanın her bir günü, birine ayrılarak Güneş, Ay ve beş yıldıza (bazıları aslında gezegen) tapılıyordu. 'Saturday' olarak kullanımdaki İngilizce sözcük, Satürn gezegenine adanmıştı.http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Ftar

Nebuchadnezzar II
Nebukadnezar Chaldea hanedanından gelen birden fazla Babil kralının adı olup, özellikle tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanısıra eşinin hatırına Babil'in asma bahçelerini inşa ettirdiği söylenen II. Nebuchadnezzar (M.Ö. 630-561) ...imparatorluğun sınırlarını Suriye'den Mısır'a dek genişletmiş (M.Ö. 605) Kudüs'ü ele geçirerek (M.Ö. 587) halkını tutsak etmiştir. Çeşitli kaynaklarda Buhtunnasır olarak da geçmektedir.
Babil Akadça'da Bâb-ilim ya da Bab-ilu, tanrı kapısı (Gate of God, bab "gate" + ilu "god") anlamında.http://tr.wikipedia.org/wiki/Babil 
İştar Kapısı (kalan parçalardan)reprodüksiyon Bergama Müzesi(Pergamon Museum) Berlin Almanya http://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Museum Babil harabeleri, Irak