18.07.2009

"Işık hızı aşıldı"

Princeton NEC Enstitüsü’nün uzmanlarından Dr. Lijun Wang, açıklamasında, laboratuvar deneyinin, bir ışık demetinin, içinde özel olarak hazırlanmış sezyum gazı bulunan test ortamına gönderilmesiyle yapıldığını söyledi.
Wang’ın verdiği bilgiye göre, aşırı hassas zaman ölçme cihazlarının kullanıldığı deneyde, ışık demeti, daha sezyum gazlı test ortamına girmeden ortamdan çıktı. Işık demetinin test ortamından çıkıp yoluna 20 metre daha devam ettikten sonra, ortama daha o anda girdiği belirlendi. Wang, bir başka deyişle, ışık demetinin, daha test ortamına girmeden dışarıya çıktığını belirtti.
Test sonuçlarını inceleyen Berkeley Üniversitesi fizik profesörü Raymond Chiao, deney verilerinin “inanılmaz bir duruma işaret ettiğini” söyledi. Bilinen fizik kurallarına göre her türlü veri, en fazla, saniyede 300 bin kilometre olarak kabul edilen ışık hızıyla iletilebildiği gibi, zaman da, bu ışık hızıyla göreceli olarak hesaplanıyor.
Wang’ın deneyinin geçerli kabul edilmesi halinde, fiziğin temel kanunlarından olan ve “nedensiz sonuç olmaz veya bir olgunun sonu başından sonra gelir” şeklinde özetlenebilecek “etki-tepki yasası”nın da yoğun tartışmalara yol açacağına dikkat çekiliyor. Bu durumda, bir olgunun başlamadan önce bitmesinin mümkün olabileceğini belirten kimi uzmanlar, bilinen zaman kavramının “çökeceğini” öne sürerken bazı uzmanlar ise ünlü fizikçinin teorisinin geçerliliğini sürdüreceğini söylüyor.
Bu bilim adamlarının tezine göre, Wang’ın deneyi, şu örnekle açıklanabilir. Camdan dışarı baktığınızda bir adamın buza basarak düştüğünü görüyorsunuz, ama aslında o adam hala yürüyor. İşte bu durumda zamanı geri çevirip o insanı düşmeden önce uyaramayacağınız için Einstein’in teorisi geçerliliğini yitirmeyecek. Lijun Wang’ın araştırmasının ayrıntılarının, ünlü bilim dergisi Nature’ın yeni yayınlanacak sayısında yer alacağı belirtildi.
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/9380.asp

Işığın boşluktaki hızı ile ışık hızı denktir; ama ışık hızı'nın anlamı yalnızca bu değildir. Görelilik teoremlerine göre ne ışık, ne de herhangi başka bir madde/enerji bu değerden yüksek hızda bulunamaz. Örneğin kütleçekim etkileri de ışık hızında yayılırlar, keza manyetik etkileşimler de öyle. Aslında ışık hızı, evrende nedensellik ilkesinin üzerine kurulduğu bir sabit değerdir ve ışığın burada diğer formlara (manyetizma, kütleçekim gibi) bir üstünlüğü yoktur.
Basındaki "ışık hızı aşıldı" haberleri de bu anlam karışıklığından kaynaklanır. Işık maddenin içinden geçerken yavaşlar; başka bir şey bu yavaşlatılmış ışıktan daha hızlı hareket edebilir. Gazeteci de hemen üzerine atlar: "ışık hızı aşıldı!" aşılan şey ışık hızı değil, ışığın madde içindeki hızıdır.
http://www.itusozluk.com/goster.php/%FD%FE%FDk+h%FDz%FD