16.07.2009

"Bütün Dillerin Kökü"

.
87 dilin kökü Anadolu'daymış
LONDRA - Rusya'dan Britanya'ya Nepal'den Yunanistan'a kadar dünyanın beş kıtasına yayılan Hint-Avrupa dillerinin, günümüzden 8 bin yıl önce, Anadolu'da doğduğu iddia edildi. Yeni Zelandalı bilim adamları Russell Gray ve Quentin Atkinson'ın 'evrimci biyoloji' tekniklerine dayanan araştırması, İngiliz Nature dergisinde yayımlandı. İki araştırmacı Hititçe, Yunanca, Latince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Sanskritçe, Kelt dilleri, Farsça ve Rusçanın tohumlarının Anadolulu ilk çiftçiler tarafından atıldığını ve zamanla tüm dünyaya yayıldığını öne sürdü. GlaxoSmithKline ilaç firmasının Biyoinformatik bölümünden David Searls, Gray ve Atkinson'ın dil ağacının gelişimiyle ilgili değerlendirmesinin bilinen tarihi olaylarla da çakıştığını söyledi.
Devamı: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=96990
http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/science/sciencenews/3315927/Roots-of-English-traced-to-Turkey-8000-years-ago.html - http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/circle_dot_founders.gif

Hind-Avrupa (Avrupa’da konuşulan) dillerinin Anadolu’dan dünyaya yayılmış olduğu görüşüne dayanan "Anadolu Teorisi": http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_hypothesis

Dillerin soyağacı çıkarılacak
Biyologlar, dillerin soyağacının yeniden inşa edilerek dallara bölündükleri tarihlerin saptanması durumunda insanlık tarihinin bilinmesinde yeni pencerelerin açılacağına inanıyor.http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/261680.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language

A=1
Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice'deki sıralamaya göredir. Ebced hesabı
Aramicenin Urfa lehçesinden türeyen ve MS 2. yüzyıldan itibaren Süryani alfabesi(Estrangelo) ile yazılan lehçesine Süryanice adı verilir. Aramice
Hami-Sami dil ailesi, yaklaşık olarak 375 dilden (SILtahmini) oluşan bir dil ailesi oluşturmakta ve Afro-Asyatik diller
Hebrew numerals *Al-Jafr (book) *Numerology * Armenian numerals * Greek numerals * Numbers in Chinese culture *  astrology and numerology * http://www.horosoft.net/numerology.htm * Numbers in Egyptian mythology * Burj Babil * Numeric epithets