17.07.2009

"Mukaddime"


“Mukaddime’deki tarih felsefesi, nevinin en büyük eseri. Şimdiye kadar, hiçbir ülkede, hiçbir çağda, hiçbir insan zekası böyle bir eser ortaya koyamamıştır.” Arnold Joseph Toynbee
“Kendi semasında tek yıldız” Cemil Meriç

İbn-i Haldun, Tevrat’ta tahrifin olmadığını savunur. Tahrif ve tebdilin Tevrat'ın metninde değil izahında-te'vilinde olduğu görüşündedir.

Tevrat'ın tahrifi ve delilleri: http://kendihalinde.wordpress.com/2006/08/26/tevratin-tahrifi-hakkindaki-gorusler/ / http://www.harunyahya.net/V2/Lang/tr/Pg/WorkDetail/Number/1091

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn-i_Haldun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mukaddime
http://sozluk.ihya.org/sosyal-bilimler-sozlugu/umran-ilmi.html