17.07.2009

"Kan ve Doku DNA'ları Farklı mı?"

KAN ve DOKU DNA'ları FARKLI mı ÇIKTI?
Kanada'da yapılan bir araştırma, vücudun her hücresinin DNA'larının aynı olduğuna ilişkin varsayıma gölge düşürdü.
Montreal Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, abdominal aort anevrizması (AAA) hastalığının genetik nedenlerini araştırırken, kan ve doku hücrelerinin DNA'sının aynı olmadığı sonucuna vardı. Araştırmacılar önce, hücrenin ölümünde rol oynayan BAK genini inceledi. Hastalardan alınan kan hücrelerindeki BAK genleri ile doku hücrelerinde BAK genleri arasında büyük fark olduğu ve hastalığı tetiklediği sanılan genin sadece doku hücrelerinde bulunduğu görüldü. Aynı farklılıkların sağlıklı kişilerden alınan örneklerde de olduğu fark edildi. Araştırmacılar, kanser dışında, birçok küçük etkili genin çevreyle etkileşmeleri sonucu yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkan hastalıklarda sadece kanın incelendiğini, genetik risk etkeni araştırıldığında kanın, dokularda ne olduğunu gösterdiğinin varsayıldığını, ancak durumun böyle olmadığını belirtti.
GENETETİK BİLİMİ SİL BAŞTAN
Human Mutation dergisinin bu ayki sayısında yer alan araştırmanın doğrulanması halinde, genetik konusundaki tüm araştırmaların ve özellikle risk etkenlerine ilişkin verilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.
Büyük çaplı araştırmalarda kullanılan genetik örneklerin büyük kısmı kan hücresi halinde. Kan ve doku hücrelerinin genetik olarak farklı olması, gen haritasıyla ilgili bu araştırmaların baştan beri temelde hatalı olabileceği anlamına geliyor.
Araştırmaya ilişkin makale, Fransız Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde yayımlandı.