29.07.2009

"İllu-Zion" 3 - Special effects

ABD'nin Afganistan'ı işgalinden sonra beş yıl içinde, afyon üretimi olağanüstü bir artış gösterdi. Ağustos 2007'deki BM verilerine göre neredeyse bir milyon hektar alanda afyon üretimi yapılır olmuştu. İşgal sırasında 185 ton üretim varken bugün bu rakam 8 bin 200 tona çıktı. Bu, Afganistan Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 53'üne, dünya genelindeki afyon üretiminin yüzde 93'üne tekabül ediyor. İşgal, Afganistan'ı tam anlamıyla bir "narkotik devlet"e dönüştürdü.http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/Default.aspx?i=21753&y=IbrahimKaragul

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi:
.
.
.
'Türkiye Uyuşturucu Ticaretinde Kilit Ülke' Raporda Türkiye’nin de hala uyuşturucu ticaretinde Güneydoğu Asya ile Avrupa arasında ana transit yollardan biri olmayı sürdürdüğü de kaydediliyor.http://www.voanews.com/turkish/archive/2009-02/2009-02-28-voa5.cfm?moddate=2009-02-28
.
'Türkiye'nin uyuşturucu karnesi korkutuyor' Meclis’in hazırladığı raporda okullarda ve yetişkinlerde uyuşturucu kullanımının her yıl iki kat artması dikkat çekici. Bu nedenle önce gençler arasında uyuşturucu kullanım boyutlarına bakmak gerekiyor. Rapora göre, lise öğrencilerinin alkol kullanım oranı yüzde 35 civarında, aynı grup öğrencilerin yüzde 3’ten fazlası esrar, yüzde 2’den fazlası da uçucu madde kullanıyor.http://www.aksiyon.biz/detay.php?id=32001
.
'Tarihi İpek Yolu uyuşturucu tacirlerinin eline geçti' Uyuşturucu trafiğindeki küresel trendler ne şekilde yönlenirse yönlensin her zaman önemini koruyan “Balkan Rotası” üzerinde yer alan ülkemiz, Güneybatı Asya orijinli eroin ve Avrupa orijinli sentetik uyuşturucu kaçakçılığından yoğun bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.
.
'Uyuşturucu geçtiği yeri yakıyor' Sevkiyatı güzergahında olan yerleşim yerlerinde uyuşturucu kullanımına daha sık rastlanıyor.http://www.milligazete.com.tr/haber/uyusturucu-gectigi-yeri-yakiyor-131747.htm
.
'Derin devlet uyuşturucudan nemalanıyor' PKK'nın Ergenekon örgütüyle bağlantılarına dair her gün yeni bir bilgi ve belgeyle karşılaştığımız şu günlerde, uyuşturucu ticaretinden nemalanan derin devlet mekanizması afişe edilmedikçe, bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum.
.
'Devlet resmen uyuşturucu ticareti yapmış' İddianamede Mehmet Ağar'ın telkinleri sonucu Tansu Çiller'in Afganistan ve İran kaynaklı uyuşturucuyu Türkiye üzerinden geçirdiği, bu trafik karşılığı Türkiye’nin 20 milyar dolar para kazandığı kaydediliyor.http://www.gundem-online.com/haber.asp?haberid=70035
.
'2009 Dünya Uyuşturucu Raporu' Esrar, kokain ve afyon türevi uyuşturucuların kullanımının bu maddelerin en fazla tükedildiği Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya’da düşüşte olduğu görülüyor. Ancak elde tam bir bilgi bulunmamakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde hem sentetik uyuşturucu üretiminin hem de kullanımının arttığı tahmin ediliyor.http://www.milliyet.com.tr/Dunya/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1110352&Date=22.07.2009&Kategori=dunya&b=2009%20Dunya%20Uyusturucu%20Raporu%20aciklandi
.
'Uyuşturan Kapitalizm' Özellikle gelişmiş ülkelerde, uydurma kriterlere dayanılarak türetilen 'davranış bozuklukları'nın tedavisi için çocuklara sentetik uyuşturucular ihtiva eden ilaçlar dayatılıyor. Bağımlılık yapmadığı iddia edilen bu ilaçlar sayesinde çevresinde olup bitenlerin farkında olmayan, ani tepkiler vermeyen, irdelemeyen, susan, ebeveynlerine, öğretmenlerine ve en önemlisi sisteme karşı gelmeyen, yani burjuvazinin kalıpları içinde 'davranışları düzgün' bireyler ortaya çıkıyor.http://www.marksisttutum.org/uyusturankapitalizm.htm
.
'ABD Avrasyası: Uyuşturucu trafiği ve terör finansmanı' Uyuşturucu trafiği, silah kaçakçılığı ve para transferlerinde ABD yönetimindeki bazı çevrelerin, lobi kuruluşlarının, askeri ve istihbarat kuruluşların ne tür rol aldıklarını, Afganistan'dan ABD'ye uzanan uyuşturucu hattının kimler tarafından yönetildiğini...http://www.doguturkistan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3282
.
'Uyuşturan İsrail' Kontralar, Uyuşturucu Baronları ve Silah Ticareti: Mossad'ın 'Arka Bahçesi' Latin Amerika
Son 25 yıldır Latin Amerika'da yüz binlerce insan öldürülmüş, çocuklar bile işkence görmüş, kadınların ırzına geçilmiştir. Bölgede terör, çarpışmalar, darbeler, yoksulluk, açlık yaşanmaktadır. Dünya uyuşturucu üretimi ve satışında 1 numara olan Kolombiya'da hükümet-mafya çatışmaları yaşanmaktadır. Bu çatışmalar sonucu, olaylarla ilgisi olmayan, masum halkın kanı akmaktadır. Bir başka uyuşturucu üreticisi Peru'dur. Kelime manası "Bolluk ülkesi" olan Peru'da bugün "kronik kıtlık" yaşanmaktadır. Panama'da ise, sürekli masum halkın kanı akmakta ve ekonomi felç durumdadır. Nikaragua'da, sözde hükümete karşı savaşan kontralar, halkı katletmektedir. Şili, El Salvador, Guatemala'da diğerlerinden farklı bir durum yoktur. Değişmeyen tek şey: Acımasız terör, kan, vahşet, açlık, sefalet... İşte Latin Amerika'daki kontraların teröründen bir örnek:
"Kontraların vahşeti onlara büyük ün kazandırmıştı. Sağlık merkezlerini, okulları ve halk merkezlerini tahrip ediyorlar, yakaladıkları insanları en akıl almaz şekilde öldürüyorlardı. Bir örnek, The Guardian gazetesinde şöyle anlatılıyordu. 'Rosa'nın göğüsleri kesilmişti. Sonra göğsünü yarıp kalbini çıkardılar. Erkeklerin kollarını kırıp, testislerini kesiyorlar ve gözlerini oyuyorlardı. Boğazları kesilip, bu yarıklarından dillerini dışarı çıkararak öldürülmüşlerdi'." (The Guardian, 15 Kasım 1984)

Tüm bu olayların arkasındaki en önemli karanlık güç ise İsrail'dir.

"İsrail'in önemli faaliyet sahası ve pervasızca her türlü kirli işe bulaştığı alan Latin Amerika ülkeleriydi." (Hile Yolu-Mossad, Claire Hoy-Victor Ostrovsky, sf.15-89-257 )

Latin Amerika'da binlerce kişinin katledilmesinin ardındaki isimlerden biri olan Mossad ajanlarından Mike Harari. (Yukarıda Norieaga'nın arkasında siyah gözlüklü.)

"Mossad Latin Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan daha faaldi." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.355)

"Kontralara yataklık eden ülkelerin başında gelen İsrail, silahları kontralara aktarıyordu." (ABD Terörü, Noam Chomsky, sf.70)

İsrail, Nikaragua'daki kontralardan tutun da, Kolombiya'daki askeri ve polis güçlerinden, Medellin kartelindeki kokain baronlarına kadar Latin Amerika'daki diktatörleri, devlet terörü yapanları eğitmekte, yönlendirmekte ve silahlandırmaktadır. İsrail'in yönlendirdiği uyuşturucu ticaretinin en önemli parçalarından biri de Panama'dadır.

"Panama'ya uyuşturucu kaçakçılığı, Mossad gözetiminde ve İsrail uçaklarıyla yapıldı". (2000'e Doğru, 22 Eylül 1991)

"Mossad ajanı Mike Harari, Panama'ya özel bir görev için gönderilmiştir: Harari, İsrail Hükümeti için çalışırken Panama diktatörlerinin yakın dostu olmuştur." (Dangerous Liaison, Leslie and Andrew Cockburn, sf.254)

"Michael Harari, General Manuel Noriega'nın arkasındaki adam diye bilinir. Harari, Mossad'ın el altındaki operasyonlarına başkanlık ederdi. Kendisi Panama'da 'Deli Mike' diye bilinir. Generalin akıl hocasıdır." (Dangerous Liaison, Leslie and Andrew Cockburn, sf.246)

"Bazı İsrailliler Latin Amerika'ya tamamen yerleştiler. Bunların arasında %5-10 komisyon karşılığında İsrail silah endüstrisi ile diktatörlük arasında aracılık görevi üstlenen silah tüccarları var...

İsrailliler Guatemala, Honduras, El Salvador ve Kolombiya'da askeri ve polis güçlerini eğittiler. 1989 Ağustosu'nda dünyaya yayılan bir video kasette Albay Yair Klein ve diğer İsraillilerin kokain baronu Medellin'in suikast birliği olarak bilinen Kolombiya ordusunu eğittiği ortaya çıktı...

Sadece Nikaragua değil, fakat Latin Amerika'nın herhangi bir yerindeki diğer bir faktör, ABD'nin faşist müşterilerinin başka bir yerden silah satın almasıydı. Bu özellikle İsrail'di." (The Washington Connection and Third World Fascisism, Noam Chomsky, Edward S. Herman, sf.291)

"İsrail 4 yıl boyunca Latin Amerika'nın diktayla yönetilen ülkelerinde sağ kanatlara askeri teçhizat yardımı yapan destekçilerin başıydı. Ülkenin silah ihracatının önemli bir kısmı oraya gitti." (The Middle East International, Ağustos 1987)

"İsrail Latin Amerika'da dostlar edinmekle kalmamış, gerçek hayranlar kazanmıştır. Bunlar, Şili'de General Pinochet, Guatemala'da General Romeo Lucas Garcias, El Salvador'da Roberto D'Aubuisson, Paraguay'da General Alfredo Stroessnar ve Nikaragua'da Somozo Debayle." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.76)

"Nikaragua diktatörü Somoza, halkın desteğini kaybettikten sonra bile, Mossad ajanları ona silah sağlayarak halka karşı kanlı diktatörlüğünü sürdürmesine yardım ettiler." (Hayat Dergisi, 12 Ocak 1981)

"İsrail, istihbarat ve gizli polis konusunda da Pinochet rejimine özellikle yardımcı oldu. Şilili liderler İsrail'e ve İsrail-Şili ilişkisine pozitif duygular besliyorlar." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.100)

"Guatemala'da İsrailli askeri danışmanlar görev yapmaktadır. Korkunç katliamlardan sorumlu olan rejim, başarısını çok sayıda İsrail danışmanın sağladığı güce borçludur. Guatemala'nın önceki kanlı Lucas Garcia rejimi İsrail'e duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmiştir." (Kader Üçgeni, Noam Chomsky, sf.559)

"İsrail'in önemli müşterileri arasında Napoleon Duarte tarafından yönetilen El Salvador iktidar cuntası var ki, bu cuntanın silahlı kuvvetleri bu sene ayda ortalama 2000 insan öldürdüler. Cuntanın askeri malzemelerinin %81'i İsrail'den geliyor." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.85)

"Paraguay'ın yakın dostları Güney Amerika ve Şilili General Augusto Pinochet'dir. İsrail'in Paraguay Başkanı Stroessner ile olan ilişkisinden İsrail basınında 'mükemmel' olarak bahsediliyordu. Diktatör El Excelentisimo sadece İsrail yapımı silahlar kullanıyordu ve İsrail silahlarının iyi bir müşterisiydi." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.103)

"Tegucigalpa'da bir Mossad istasyonu vardır. Mossad bölgede İsrail'in yaptığı operasyonlarla meşguldür. Bu operasyona kontraları eğitmek de dahildi. İsrail, Orta Amerika tarihinin bir parçası olmuştur. 1975'de İsrail, bölgeye büyük bir silah satış kaynağı olarak girdi. Time dergisine göre 1984'de İsrail'in bölgedeki silah satışının tutarı 12 milyon dolar. Bu bölge çok fakir olduğu için birkaç milyonluk silah binlerce insanı donatır, aynı CIA kontralarında olduğu gibi. Birçok Orta Amerikalı general İsrail'e hayran olduklarını sık sık belirtirler." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-H mi, sf.77)

Bölgedeki generallerle İsrailli emekli subaylar arasında kişisel ilişkiler vardır. Bu subaylar Orta Amerika'da dolaşıp kendi kişisel yardımlarını teklif ederler.İsrailli teknisyenler de resmi ilişkilerin sonucu olarak bu bölgeye giderler. Bu generallerin İsrail'le bağlantıya geçmeyi tercih etmelerinin bir sebebi de ABD'deki güçlü İsrail lobileridir.http://www.uslanmam.com/uslanmam-dosyasi/83336-kontralar-uyusturucu-baronlari-ve-silah-ticareti-mossadin-arka-bahcesi-latin-ame.html
Was Affair Linked To Investigation Of Global Trafficking Controlled By Israelis? http://www.the7thfire.com/new_world_order/zionism/mossad/Israeli_art_students_and_ecstasy-running.htm
CIA And Mossad Drug Involvement
.