28.07.2009

"Harran" İlk üniversite'718–913' tarihleri arasında (İslâmi dönem) bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan Harran Üniversitesi’nin (Harran Okulu) İslâm öncesi ve İslam dönemindeki yeri bugünkü kalıntılar arasında tespit edilememiştir. 1976 yılındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kazılarında caminin doğu ve kuzey cephelerine bitişik olarak ortaya çıkarttığı küçük hücrelerin İslami dönem üniversitesine (medrese) ait olduğu tahmin edilmektedir. İslâmiyet’ten önce tıp, astronomi, fizik, matematik öğretimi; Eski Yunanca ve Süryanice eserlerin tercüme edilmesi ve pozitif bilimlerdeki çalışmalarla tanınmıştır. Harran’da yetişen ünlü bilginler: Sabit bin Kurra, İbn Teymiyye, Bettâni el-Harrâni. Harran, 1260 yılında Moğolların istilasına uğramış ve o dönemdeki harap şekliyle günümüze gelmiştir.
Dünya'nın ilk üniversitesi: http://www.genbilim.com/content/view/1015/90/