31.07.2009

"Kök Türkler - Sky Turks"

Orhun anıtlarında önemli buluş: http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=158100
Sonra dünyanın öbür ucuna, güneşin doğduğu yere vardım: http://www.netpano.com/makale/?makale=1287http://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1
http://turkkceegitimi.2.googlepages.com/kokturk.jpg

Old Turkic epigraphy * Khöshöö Tsaidam Monuments * Runic alphabet
Göktürkler veya Kök-Türkler, Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır. Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrk_Ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1