30.07.2009

"Mecnun"


Seal - Crazy 

In a church by the face
Bir kilisede yüzüyle 
He talks about the people going under
Yeraltına giden insanları anlatıyor
Only child know
Sadece çocuk bil ki
A man decides after seventy years
Bir adam yetmiş seneden sonra karar veriyor
That what he goes there for
Oraya gidiş nedeninin
Is to unlock the door
Kapıyı açmak olduğuna
While those around him criticize and sleep
Etrafındakiler eleştiriyor ve uyuyor 
And through a fractal on that breaking wall
Ve yıkılan bir duvarın arasından

I see you my friend and touch your face again
Seni görüyorum dostum ve yine yüzüne dokunuyorum
Miracles will happen as we trip
Mucizeler gerçekleşecek biz yolculuk ederken 
But we're never gonna survive unless
Ama asla hayatta kalamayacağız 
We get a little crazy
Biraz delirmedikçe 
No we're never gonna survive unless
Hayır asla hayatta kalamayacağız
We are a little
Biraz 
Cray cray crazy
Deli deli delirmedikçe 
Crazy are the people walking through my head
Delice insanlar kafamdan yürüyüp geçiyor 
One of thems got a gun to shoot the other one
Onlardan birinin bir silahı var ötekini vurmak için
And yet together they were friends at school
Ve henüz birlikte okulda öğrenciydik
Get it, get it, get it, yeah!
Al onu, al onu, al onu, evet!

If all were there when we first took the pill
Hepimiz oradaysak, ilacı ilk aldığımızda 
Then maybe then maybe then maybe then maybe
Belki sonra belki sonra belki sonra 
Miracles will happen as we speak
Mucizeler gerçekleşecek biz konuşurken 
But we're never gonna survive unless
Ama asla hayatta kalamayacağız 
We get a little crazy
Biraz delirmedikçe 
No we're never gonna survive unless
Hayır asla hayatta kalamayacağız
We are a little
Biraz
Crazy
Delirmedikçe 
No no we'll never survive unless we get a little bit
Hayır hayır asla hayatta kalamayacağız biraz delirmedikçe
A man decides to go along after seventy years
Bir adam uyum sağlmaya karar veriyor yetmiş seneden sonra 

In a sky full of people only some want to fly
İnsanlarla dolu bir gökyüzünde sadece bazısı uçmayı ister 
Isn't that crazy
Delice değil mi
In a world full of people only some want to fly
İnsanlarla dolu bir dünyada sadece bazısı uçmak ister 
Isn't that crazy
Delice değil mi
Crazy
Delice 
In a heaven of people there's only some want to fly
Cennet insanlarından sadece bazısı uçmayı ister
Ain't that crazy
Delice değil mi
Oh babe Oh darlin'
In a world full of people there's only some want to fly
İnsanlarla dolu bir dünyada sadece bazısı uçmayı ister 
Isn't that crazy
Delice değil mi
Isn't that crazy Isn't that crazy Isn't that crazy
Delice değil mi Delice değil mi Delice değil mi

But we're never gonna survive unless we get a little crazy crazy
Ama asla hayatta kalamayacağız biraz delirmedikçe
No we're never gonna to survive unless we are a little crazy
Hayır asla hayatta kalamayacağız biraz delirmedikçe
But we're never gonna survive unless we get a little crazy crazy
Ama asla hayatta kalamayacağız biraz delirmedikçe
No we're never gonna to survive unless we are a little crazy
Hayır asla hayatta kalamayacağız biraz delirmedikçe
No no never survive unless we get a little bit
Hayır hayır hayatta kalamayız biraz delirmedikçe 
And then you see things
Ve sonra bazı şeyler görürsün
The size of which you've never known before
Daha önce hiç bilmediğin boyutta 
They'll break it
Onu kıracaklar 
Someday
Birgün 
Only child know
Sadece çocuğum anla 
Them things
O şeyleri 
The size
Boyut
Of which you've never known before
Daha önce hiç bilmediğin 
Someday
Birgün