22.07.2009

"Nitraria retusa - Kezzap ağacı"Gargat ağacı-Gark ağacı-Kezzap Ağacı-Nitraria retusa-Salt tree

Nitraria: Nitrat, nitrik asit tuzudur. Bitkiler tarafından nitrojen kaynağı olarak topraktan alınan ve bitkiler için elzem olan bir besindir. Bu yüzden nitrat; tüm meyve, sebze ve tahılların doğal bir bileşenidir.
Nitrik asit: İnorganik asitlerin kuvvetlilerinden biri olan bu madde analizde başlıca yükseltgen olarak ve bazı çökeleklerin asit etkisi ile çözünüp çözünmediklerini incelemek amacıyla kullanılır.
Çökeleklerin asit etkisi ile çözünüp çözünmediklerinin kontrolünde bu asidin tercih edilmesi nedeni katyonlardan pek çoğunun nitrat tuzlarının suda çok çözünmesidir.
Nitrat asidi 13.yy dan beri bilinmektedir. Sodyum nitrat ve sülfat asidinden olan sentezi, Glauber tarafından yapılmıştır.
Nitrik asit kimya tekniği için en önemli inorganik asittir. Gübre Tuzları üretiminde (sentetik nitrik asit), patlayıcı maddeler (dumansız barut, dinamit, amonyum nitrat) ve katran boyaları elde edilmesinde büyük ölçüde nitrik asit sarfedilir. Nitrik asit az da olsa Gümüş nitrat (fotoğraf malzemesi) elde edilmesinde ve metallerin dağlanmasında da kullanılır.
Saf Dumanlı Nitrat Asidi: Adi şartlar altında kolayca saklanabilen oldukça kesif bir nitrat asidi. Elde etmek için, adi kesif nitrat asidi veya teknik nitrat asidi hacminin 3, 5 misli kesif sülfat asitle bir balonda damıtılır. Balonun damıtma borusu bir parça cam pamuğu ile gevşekçe kapatıldıktan sonra üzerine bir ikinci damıtma balonu geçirmek suretiyle damıtıma başlanır. Adi baskıda, 86° de kaynayan bu asit % 98 lik olup Sp : 1.52 dir. Bir miktar NO2 yi çözünmüş halde ihtiva ettiğinden buna "saf dumanlı nitrat asidi" denir.
Kırmızı Dumanlı Nitrat Asidi: Saf dumanlı nitrat asidinin, bir soğutucu ile birleştirilmiş bulunan bir damıtma balonunda damıtılmasıyla elde edilir. Bu esnada damıtılan % 98 lik asitle birlikte yukardaki denkleme göre vuku bulan bozunma neticesi meydana gelen bir miktar NO2 de beraber geçtiğinden toplama kabındaki asit kırmızı renklidir. Balondaki asidin kaynama noktası bir zaman sonra yükselerek 123° ye çıktığında damıtmaya son verilir. Bu suretle elde edilen % 98 lik kırmızı renkli aside "kırmızı dumanlı nitrat asid" denir.
Retusa: http://www.translation-guide.com/free_online_translators.php?from=English&to=Latin
?(retusa: -kör, -keskin olmayan, -hissiz)
?(refero: -geri getirmek, -yankılamak, -yanıt vermek, -isnad etmek)

XXXXXXXXXX
...“Yahudiler İsrail’de en çok hangi ağacı dikiyorlar ve bunun sebebi nedir biliyor musunuz?” diye sordu. http://www.haber7.com/haber/20090105/Iste-Yahudileri-korkutan-hadis.php
...Doğal tuz, sodyumun nefretine karşı! http://www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=23427