16.08.2009

"Siyah Giysili Adamlar"

“Siyah giysili adamlar” (İng. Men in black, MIB) ya da “siyah giyen adamlar” Amerikan folklorunun bir ürünü olan, hayalî kişileri belirten genel bir terimdir. Sözde var olan bu kara giysili, son derece tehlikeli kişilerin amacının Dünya-dışı canlılara ilişkin bilgilerin insanlığa ulaşmasını engellemek olduğu varsayılır. Kendilerini genellikle Amerikan federal hükümeti adına çalışan ajanlar olarak takdim ederler. Dünya-dışı bir fenomene tanık olanın evine ertesi gün ya da azami birkaç aylık bir süre sonra bir ya da birkaç kişi (genellikle üç kişi) olarak gelirler, bazen içlerinden biri kadın da olabilir. http://www.ufonet.be/UFOLAR/MIB.htm
Tanık onları genellikle olayı örtbas edip gizlemekle görevli hükümet ajanları olarak, bazen de esrarengiz amaçları olan Dünya-dışı canlılar (uzaylılar ya da insansılar) olarak görür. Genellikle II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllardaki stilde, siyah, koyu renkli ya gri giysiler giyinirler, varsa, arabaları da bu döneme ait bir araba olur. http://tr.wikipedia.org/wiki/Tan%C4%B1mlanamayan_U%C3%A7an_Nesne
Gray Barker “siyah giyen adamlar” konusunu ufolojinin klasiklerinden biri sayılan, makalelerini bir araya getirerek oluşturduğu “Onlar uçandaireler hakkında çok şey bildiler” (They knew too much about flying saucers) adlı kitabıyla gündeme getirmiştir. Bu kitabın yayımlanmasından on yıl kadar sonra John C. Sherwood, Gray Barker’in ufolojik fanzinindeki metinlerin (makalelerindeki metinlerin) aslında bilimkurgu hikâyelerinin metinleri olduğunu açıkladı. Yani John C. Sherwood’a bakılırsa, “siyah giyen adamlar” Amerikan folkloruna geçmeden önce piyesler halinde yaratılmış bir efsane idi.
Siyah giysili adamlar fenomeni çesitli düzeylerde incelenmelidir. Eğer insanlık tarihi iyi okunursa, ilginç ipuçlarina rastlanacaktır. Kötü amaçlı, korkutucu ve gizemli kara giysili insanlara antik tarihte de rastlanmaktadır ve hemen her kültürde yer alırlar. Ortadoğu mitlerinde çöllerde birden ortaya çıkan ve cazibeleriyle kurbanlarini etkileyen kara giysili ve türbanlı insanlar vardır. Benzeri mitlere Ortaçağda Orta ve Güney Avrupa'da rastlanır; halk arasında kara giysili cinler olarak tanımlanırlar veya kırsal bölgelerde Vampirizmle karıstırılarak insanlara ve çiftlik hayvanlarına saldırdıkları anlatılır. Bir diğer inanç, insana benzeyen kara giysili çekici perilerdir; bunlar insanların arasına nifak sokarak birbirlerine düşürürler. Siyah giysili adamlar fenomeni Asya'da da çok uzun bir sürece sahiptir. Çin, Tibet ve Hindistan'da toprağin altından gelen, kara giysili insanımsı bir ırkın varlığına inanılır, bu yaratıklarin işi insanların arasını bozmaktır. Kuzey Amerika kızılderilileri, ormanlarda gizlenen kötü niyetli "Kara Adam"dan çok korkarlar. Nathaniel Hawthorne 1835'de yazdigi "Genç Goodman Brown" adlı öyküsünde bu Kara Adam'dan söz eder. Bender, Siyah Giysili Adamlar'a özel bir amaç yüklemektedir, o'na göre bu adamlar UFO meraklılarına karşı özel olarak görevlendirilmişlerdir. İlginç olan "Siyah Giysili Adamlar" vakalarının, Bender'in kitabının öncesinde sansür edilmesi ve ilk kez Bender'in Siyah Giysili Adamlar'dan söz etmesidir. Daha öncelerde hiçbir UFO araştırmacısı, Siyah Giysili Adamlar'larla karşılaşmamıştı, ya da kimse söz etmemişti. Öyleyse neredeydiler? http://en.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black
http://www.hakanyilmazcebi.com/?sayfa=oku&id=88