28.08.2009

"Tevrat’taki Barack H. Obama şifresi"

"Kimi hahamlar Obama isminin Tevrat şifresine takıldığını ve Obama'nın gelişiyle birlikte Yecüc ve Mecüc devrinin (Gog Mogog) başlayacağını ileri sürüyorlar."

...Bu hususta mistik haham Mordehay Şakit gibi hahamlara diğer hahamlar da itibar etmiyorlar. Zira, 2001 yılında Bush kazandığında da benzeri mavalları söylemişler ama fos çıkmıştı. Dindar Yahudiler Bush seçildiğinde de Yecüc ve Mecüc zuhuruna ve savaşına neden olacağını öngörmüşlerdi. Bunlar, kendini gerçekleştiren kehanetlerden ziyade her mevsim kendisini tekrarlayan kehanetler zümresine giriyor.
...Michael Drosnin isimli bir Tevrat uzmanı da aynen Reşad Halife'nin Kur'an üzerinde yürüttüğü matematiksel şifre çalışmaları gibi Tevrat üzerinde bazı şifre çalışmaları yürütmüş ve bunlardan bazı sonuçlar istihsal etmiştir. Bilindiği gibi, Reşad Halife, Kur'an-ı Kerim üzerinde yapmış olduğu şifre çalışmalarında 19 ağırlıklı bir sayı olarak temayüz etmişti. Lakin Reşad Halife bu metamatiksel şifre üzerinden giderken Tevbe Suresinin iki ayetinin şifre sistemine uymadığı gerekçesiyle inkara yeltenmişti ve ardından da bu Mısırlı ziaaat mühendisi esrarengiz bir şekilde öldürülmüştü. Keza Cenk Koray da özellikle Mustafa Kemal üzerindeki 19 vefklerinden (uyumlarından) yola çıkarak 19 üzerinde çok durmasından sonra 19 yaşındaki oğlu da bir şekilde asabi bir nöbetten sonra cam kesiklerinden dolayı kan kaybederek vefat etmişti. Ömer Çelakıl veya akıl çelen bazı kimseler de sayısal şifreler üzerinde durmuşlardı. Elbette Bediüzzaman gibi isimler de eski ulemanın da kullandığı ebced ve istihraç meselesini tefeül anlamına benimsemişler ama bunu asli bir sisteme dönüştürmemişlerdi. Sadece moral takviyesi açısından bir de gaybın kader kodlarıyla ezelden tespit edildiği noktasında meseleyle ilgilenmişlerdir. http://www.ihaber.net/haber.php?haber_id=1746
http://www.jewishindy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10157