28.08.2009

"Ankara"

Usame Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarına katılanları övdüğü video konuşmasının bir yerinde Müslüman bir liderin bir kadının yardım çağrısı karşısında bugün Ankara denilen bölgeye gidip şehri aldığını ve o kadını kurtardığını örnek olarak verdi.

.
Usame bin Ladin'in konuşmasında geçen komutan Abbasi Halifesi Mu'tasım'dır ve olay 837'de meydana gelmiştir. Abbasi halifelerinin en meşhurlarından olan Harun Reşid'in oğlu olan Mu'tasım'ın asıl adı Ebu İshak Muhammed'dir. 833'te tahta geçtiğinde el-Mu'tasım Billah unvanını almıştır. Annesi Türk olan Mu'tasım, döneminde Abbasi ordusunda bulunan Türk askerlerinin sayısını çoğaltmış ve böylece Abbasi Halifeliği'nde Türk hakimiyetini başlatmıştı.
.
Mu'tasım'ın ağabeyi halife Memun'un ölümüyle sona eren Abbasi-Bizans mücadelesi Bizans İmparatoru Theophilos'un 837'de Müslüman topraklarına saldırısıyla tekrar başladı. İmparator Theophilos, büyük bir orduyla Abbasi hakimiyetindeki topraklara girerek Yukarı Fırat havzasında bugünkü Sultan-su kenarında bulunan Zibatra (Malatya'nın Doğanşehir ilçesi)'yı yağmalayıp, yakıp yıktı. Bizanslılar'ın şehirde yaptıkları vahşet devrin kaynaklarında yer buldu. Malatya Doğanşehir'in akıbetinden şehrin kapılarını açıp teslim olarak kurtulurken, direnen Şimsat (Palu Elazığ arasında) ise Bizanslılar tarafından tamamen yok edildi. Erzurum tahribattan surları sayesinde kurtulabildi. İmparator Theophilos, Müslüman topraklarını yakıp, yıktıktan ve kadınlarla çocukları esir aldıktan sonra İstanbul'a döndü. Bizanslılar, zaferlerini kutlarken haber Halife Mu'tasım'a ulaştı. Haberciler, Müslüman şehirlerinin yakılıp, yıkıldığını binlerce kadın ve çocuğun esir alındığını, bir kadının da "Yetiş Ya Mu'tasım" diye feryat ettiğini halifeye söylediklerinde, Mu'tasım tahtından kalkarak "Yetiştim" diye bağırıp, hemen ordunun hazırlanmasını emretti (İbnü'l- Esir, el-Kamil-fi't-Tarih, VI, Beyrut 1974, s. 480).
.
Kışı hazırlıklarla geçiren Abbasi ordusu 1 Nisan 838'de Samarra'dan (Irak'ta Türk askerleri için yapılan şehir) hareket etti. Abbasi ordusunun önemli bir kısmı Türk'tü ve dönemin en önemli Türk komutanlarından Afşin de ordudaydı. İki koldan Bizans topraklarına giren İslâm ordusunun ilk hedefi Ankara'ydı. Bu arada imparator ile Afşin'in birlikleri 838 Temmuz'unda Tokat Kazova'da karşılaştılar. İslâm ordusu mağlup olmak üzereyken 10 bin Türk okçusunun saldırısı durumu tersine çevirdi. İmparator Theophilos canını zor kurtarıp, İstanbul'a kaçtı.
.
Halife Mu'tasım, Bizanslılar'ın mağlubiyetini öğrenince Aşnas isimli komutanını göndererek Ankara'yı fethettirdi. Ankara'da birleşen ve buradaki Müslüman esirleri kurtaran Abbasi birlikleri daha sonra harekete geçerek Ankara'ya 200 kilometre uzakta Eskişehir civarında önemli ve stratejik bir yer olan Amorion'u kuşattılar.
.
12 Ağustos 838'de Bizans'ın İslâm saldırılarına karşı en önemli direnme merkezlerinden birisi olan Amorion fethedildi. Bu sefer, Bizans'a karşı İslâm ordularının düzenlediği en önemli seferlerden birisidir. Halife Mu'tasım, Doğanşehir'in intikamını almış, yardım isteyen Müslüman kadının ve diğer esirlerin yardımına yetişmişti. http://www.8sutun.com/archive.php?md=rd&id=40235