25.08.2009

"Star of Bethlehem"

Beytüllahim ya da Betlehem, Filistin özerk bölgesinde bir kent. İsa (A.S.)'ın doğduğu yer olarak bilinir.http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyt%C3%BCllahim

İsa'nın doğduğu dönemde Beytüllahim Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletine bağlı idi. Bununla birlikte bazı araştırmacılar Beytüllahim'in bir yer adı değil, yıldız gibi bir gök cismi veya gök olayının adı olduğunu ileri sürerler. Bu iddiaya göre Beytüllahim İsa'nın doğduğu yeri değil, zamanı belirtir. Aşağıdaki dizeler ile ilgili ilave ve düzenleme yapıldıktan sonra "görünmezlik" şablonu kaldırılmalıdır... "Ve hangi azgın hayvan, onun saati en sonunda dönüp başlangıç noktasına gelen, / Betlehem'e doğru omuzlarını sarkıtarak yürür, doğmak için?http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Beyt%C3%BCllahim ( http://hristiyanlariz.blogcu.com/isa_48983151.html )
http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=121878&Categoryid=4&wid=122
http://www.islamicity.com/mosque/muhammad_bible.htm
"İsa 25 Aralık'ta Beytüllahim'de bakire Meryem'den dünyaya geldi. Doğumu doğuda bir yıldız ile müjdelendi. 3 Magi Kral'ı bu yıldızı takip ederek İsa'yı bulur ve süslerler. 12 yaşında İsa çocuk bir öğretmendir. 30 yaşında John tarafından vaftiz edilir ve göreve başlar. İsa'nın birlikte yolculuk ettiği 12 havarisi vardır. İsa suda yürümek, ölüyü diriltmek, hastaları iyileştirmek gibi mucizeleriyle bilinir. Kralların Kralı, Tanrının oğlu, Alfa ve Omega, Dünyanın ışığı, Tanrının koyunu ve bunun gibi birçok mitolojik isimle anılır. Yahuda tarafından 30 gümüşe satılır. Çarmıha gerilir. Gömülür. 3 gün sonra cennete yükselir."
.
"Sözü edilen yıldız Sirius'tur. 24 Aralık'ta gece gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve orion kuşağındaki 3 parlak yıldız ile aynı hizadadır. Bunlar şu anda 3 Kral olarak bilinir. Hepsi birlikte 25 Aralık'ta güneşin doğacağı noktayı gösterir. Bu yüzden 3 Kral doğudaki yıldızı takip eder. Virgo latincede bakire demektir. Meryem başak burcundan gelir. Aynı zamanda Başak ''Ekmek Evi'' olarakta bilinir. Ayrıca ağustos -eylül ayı hasat zamanını temsil eder. Beytüllahim(beylehel) tam tercümesiyle ekmek evidir. Aslında Beytüllahim dünyada bir yeri değil başak burcununun gökyüzündeki yerini temsil eder. Ayrıca 25 Aralık'la ilgili başka bir olay göze çarpar; kuzey yarım küreden bakıldığında güneş güneye doğru hareket eder. Gittikçe silikleşir. Ekinler yetişmez, kıtlık başlar. Antik dönemde buna ölüm denir. İşte buradaki ilginç olay şudur. Güneşin güneye doğru hareketi 3 gün boyunca durur. Bu da Güneşin güney yarım küreden kuzey yarım kureye geçişini 3 günde tamamlamasından başka birşey değildir. 3 gün beklemeden sonra haç şeklindeki Güney takım yıldızının üstünde yükselmeye başlar. Bu yüzden güneş haç üstünde öldü denir."http://www.kizilbasforum.com/alevilik-nedirinanc-ve-ibadetlerimiz-hakkinda-hersey/14579-hristiyanlik-ve-mitolojik-oykusu.html