25.08.2009

"Bor-Toryum-Uranyum-Neptünyum-Osmiyum"

...Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'sinin Türkiye'de bulunduğu, bunların bugünkü piyasa değerinin 2,5 trilyon doların üzerinde olduğu bildirildi.http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=139811
...Çalınan maden haritaları:http://www.haber7.com/haber/20080301/6500-gizli-maden-haritasi-calinmis.php
...Bu toplantıda alınan kararlarla dünyadaki petrol sahalarının ülke ricalini olduğu gibi halklarını da hiçe sayarak aralarında paylaşırlar. Toplantıdan net ve kesin şu karar çıkar ve tatbik edilir; milli şirketler kesinlikle yaşatılmayacak. Buna güçleri yetmezse ortak olunacak. Bu paylaşımın bize düşen taksimatı gereği uzun yıllar Türkiye’ye BP, SHEL, MOBİL (O zamanki adı STANDART OİL COMPANY) dışında petrol şirketi gelmez. Avrupayı’da böyle aralarında paylaşmışlardır. Ayrıca bu anlaşmada o kadar enterasan bir madde vardır ki, eğer bu şirketlerden biri zarar ederse bu şirketin zararı hemen karşılanıp ayakta kalması sağlanacaktır. Şimdi burada mütthiş bir madde var. "Milli şirketler yaşatılmayacak"(!) başarılamazsa ortak olunarak kontrol altına alınıp dağıtılacak veya atıl duruma getirilecek vs. Peki bunu da yapamadıklarında milli düşüncenin aksinde ihtilaller mi yapılacak?..http://www.hakanyilmazcebi.com/?sayfa=oku&id=53 - (video)http://www.hakanyilmazcebi.com/?sayfa=oku&id=282
http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3074&tipi=6&sube=0
Bor
http://periodictable.com/Samples/005.6/s9s.JPG
http://www.itusozluk.com/goster.php/bor
.
ABD’nin uzaydan yaptığı tespitlere dayalı verilere göre, dünya bor rezervlerinin yüzde 94,7’si Türkiye’de. En az 800-1000 seneye yakın süreyle dünyaya yetecek kadar, Türkiye’de, yaklaşık 2,5 milyar ton bor rezervi var. "Global ısınmayla birlikte sanayi ve enerji üretim yerlerinin tamamı sera gazı yayıyor. Doğadaki hidrojen ise sıfır zararlı bir elementtir. Bu nedenle hidrojen gibi doğayı kirletmeyen elementlerle bir takım çalışmalar hızlandı. Hidrojen depolanamadığı için çok pahalıya mal olan bir enerji kaynağı. Bu nedenle burada bor devreye giriyor. Borun elementler ve moleküler yapısıyla hidrojen bileşenleri enerji üretiminde kullanıyor. Dünya bilim çevrelerinin de gizlilik içinde nükleer enerjiyle ilgili büyük çalışmaları var. 200 gram borla günde 50 megabayt elektrik enerjisi üretme imkanı olacak. Bugün bir nükleer santral kuruyoruz. 2,5 milyar dolar harcıyoruz ve yıllık 1200 megabayt elektrik üretiliyor. İnsanlar, 20 günde 200 gram bor füzyonuyla kurulacak nükleer enerji üretimi sistemlerinde 0,001 cent maliyetli bir elektrik enerjisi üretme imkanına kavuşulacak. Bununla ilgili çok hızlı çalışmalar ve alınan mesafeler var. Umarım ülkemizde de bu çalışmalar yürütülüyordur. 2020 yılına doğru bu tür enerjiler artık kullanılmaya başlanacak. O zaman ülkemiz dünyanın yıldız ülkesi olacak."http://www.milliyet.com.tr/2007/12/21/son/sontur02.asp
.
Toryum
http://elements.vanderkrogt.net/images/thorite.jpg
http://www.itusozluk.com/?t=toryum
.
Saflaştırıldığında alüminyum, çelik görünümünde olan toryum, geleceğin nükleer santrallerinde yakıt olarak kullanılacak. Şu anda prototip halinde olan toryumlu santrallerin, Çernobil'deki gibi patlama riski ve çevreye zarar verme olasılığı yok. Nükleer enerji karşıtı doğa savaşçıları bile, "Toryuma evet" şeklinde duyurular yapıyorlar. Konunun bizi ilgilendiren tarafı, araştırmalara göre dünya toryum rezervlerinin yarıdan fazlasının Türkiye'de olması. Türkiye'de Eskişehir, Sivrihisar, Beypazarı ve Kızılcaören'in yanısıra Malatya ve Sivas'ta da toryum izine rastlandı.
Türkiye'nin sahip olduğu düşünülen toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşdeğer. 2006-2010 yılları arasında deneme reaktörü kurulması için 1 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor.
"Adam başına elektrik tüketiminin yıllık 5 bin kws olabileceği 80 milyon nüfuslu bir Türkiye'nin en az 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek olan bu ekonomik varlık, bütün giderlerinin dışında, yılda 50 bin dolar maaşla 100 bin kişilik bir istihdam potansiyelini de beraberinde getirmektedir."http://www.boraxtr.com/boraxtr/Toryum/toryumstar020810.htm
.
Uranyum
http://energy.sia-conseil.com/wp-content/uploads/2008/12/hl910.jpg
http://www.itusozluk.com/goster.php/uranyum
.
Bugüne kadar bulunan rezevlerin Türkiye’nin gerçek uranyum rezervlerini yansıtmadığı görüşü egemen bulunuyor. Özellikle Güney Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yapılacak yeni aramalarla uranyum yatakları bulunması olasılığı bulunduğu belirtiliyor.Türkiye’nin uranyum bulunan yerler:Salihli Köprübaşı, Eşme-Fakih, Söke-Küçükçavdar, Söke-Demirtepe, Yozgat-Sorgun.http://209.85.129.132/search?q=cache:do4kb70SYOYJ:www.maden.org.tr/resimler/ekler/0e1deb043af37db_ek.pdf+uranyum+t%C3%BCrkiye&cd=41&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
.
Neptünyum
http://periodictable.com/Samples/093.2/s7s.JPG
http://www.itusozluk.com/goster.php/nept%FCnyum
.
93 Atom Numaralı Neptünyum, radyoaktif bir elementtir ve uranyum pillerinin üretiminde kullanılır. 1940'ta California Üniversitesi profesörlerinden Amerikalı Mc Millan ve Abelson tarafından keşfedilen bu radyoaktif element ile son yıllarda enerji üretiminde had safhada faydalanılıyor. Üstelik de alternatifleri içinde en ucuza maledilen bir element. Türkiye‘de tahmin edilen rezerv 127.000 ton.
.
Osmiyum
http://students.hthcv.hightechhigh.org/~prodriguez/Os.JPG
http://www.itusozluk.com/goster.php/osmiyum
.
Soy ve nadir bir metal Osminyum elementi. Simgesi Os, atom numarasi 76. İsmi Yunanca koku manasına gelen osmë den gelir. 1803’te Smithson Tenant tarafından bulunan bu metal, platin yataklarında çok zor bulunan, platin yatağının kalitesini belirleyen bir elementtir. Bu elementten son yıllarda enerji üretiminde, özellikle roket yakıtlarında had safhada faydalanılıyor. Üstelik de alternatifleri içinde en ucuza mal edilen bir element.http://www.radikal.com.tr/1998/04/27/turkiye/05trilyo.html
.
TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS
http://www.muhendisim.org/empty-t2041.0.html
http://www.spacedaily.com/news/radar-00e.html
http://www.mitre.org/news/the_edge/september_99/first.html

http://ahmetdursun374.blogcu.com/sahte-madenler-osminyum-feomidyum/5298945