27.10.2009

"Territory - Bölge"

Territory-Bölge

Unknown man
Bilinmeyen adam

Speaks to the world
Dünyaya konuşuyor

Sucking your trust
inancınızı emiyor

A trap in every world
Her dünyada bir tuzak

War for territory
Toprak için savaş

War for territory
Toprak için savaş


Choice control
Seçim kontrolü

Behind propaganda
Propagandanın ardında

Poor information
Zayıf bilgi

To manage your anger
Senin öfkeni yönetmek için

War for territory
Toprak için savaş

War for territory
Toprak için savaş


Dictators' speech
Diktatörün konuşması

Blasting off your life
Dünyanı yıkıyor

Rule to kill the urge
Dürtüyü öldürmek için hüküm

Dumb assholes' speech
Budala aşağılık herifin konuşması

Years of fighting
Çatışma yılları

Teaching my son
Oğluma öğretiyorum

To believe in that man
O adama inanmayı

Racist human being
Irkçı insan

Racist ground will live
Irkçı toprak yaşayacak

Shame and regret
Utan ve pişman ol

Of the pride You've once possessed
Hükmettiğin kibirden

War for territory
Toprak için savaş

War for territory
Toprak için savaş
.