13.09.2009

"String Theory"

...Sicim Kuramı, fiziğin temel modellerinden birisidir. Yapı taşı olarak standart modelde kullanılan boyutsuz noktalar yerine, tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanılmaktadır. Bu temel yaklaşım farklılığı, parçacıkları noktalar olarak tasvir eden modellerde karşılaşılan bazı problemlerden kurtulmayı sağlamaktadır.
.
...Kuramdaki temel fikir, gerçekliğin esas bileşenlerinin, rezonans frekanslarında titreşen ve Planck uzunluğunda olan (10-35 mm civarı) sicimler olduğudur.  Sicim teorisine göre evrendeki her madde tek bir şeyden oluşuyor: Titreşen ince sicimler. Farklı rezonanslarda titreşen bu sicimler, evrendeki her şeyi meydana getiriyor. Sicim kuramı, evreni oluşturan en temel yapının(bölünemeyecek kadar küçük bileşenlerinin), nokta gibi parçacıklardan değil, titreşen minyatür keman tellerine benzeyen sonsuz küçük döngülerden oluştuğunu öne sürer.
.
...Eğer, “tüm madde titreşen bir sicim üzerindeki notalardan başka bir şey değilse” yani String (titreşen tel/sicim/yay) Teorisi doğruysa ve biz bu evrensel müziği duyabilirsek 10. boyutu fark edebileceğiz.
...Titreşen teller 10. boyuttan bahsediyor, Süper Yerçekimi teorisi ise Paralel Evrenlerden yani 11. boyuttan.
sicim teorisi
M
http://www.ntvmsnbc.com/id/25091385/
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=113621
http://www.sufizmveinsan.com/fizik/paralelevrenler.html
http://www.focusdergisi.com.tr/bilim/00151/
http://www.tubitak.gov.tr/sid/530/cid/11184/index.htm;jsessionid=FF9981CDA70449BA3A297776126D944B