13.09.2009

"Haim Nahum Efendi"

.
Hakham Bashi Grand Rabbi Haim Nahum
http://www.hsje.org/images/rabbis/img7.jpg
http://www.hsje.org/rabbi_nahum_effendi.htm
http://www.flickr.com/photos/dlisbona/1504144007/
http://jimenaexperience.org/egypt/portfolio/the-senator-and-chief-rabbi-of-cairo/
http://www.sefarad.org/publication/lm/046/17.html
http://www.sephardicgen.com/databases/TurkeyChiefRabbis.html
http://www.nebidaniel.org/registres.php?lang=en
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chaim-Nahum
http://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=116537&lang=eng


NOVEMBER 15, 1960

JERUSALEM, Nov. 14 (JTA) –
Rabbi Haim Nahum, Chief Rabbi of the Egyptian Jewish community since 1925, died in Cairo yesterday at the age of 88, the Cairo radio reported. Rabbi Nahum, who was held in high esteem by many of the Moslem rulers of Egypt and Turkey, was an expert on Jewish and Islamic history and Semitic languages. He had been blind for the past 22 years.
Born in Manissa (http://www.sephardicstudies.org/manisa.html), Turkey, Rabbi Nahum studied at Istanbul and at the University of Paris and the French Rabbinical Seminary in Paris, where he was ordained a rabbi in 1897. For several years he taught Jewish history and law at the rabbinical school in Istanbul. He served as Grand Rabbi of the Ottomon Empire from 1908 until the empire was dissolved after the First World War. He settled in Cairo in 1924 and became Chief Rabbi of Egypt the following year.
Although not a Zionist, he knew most of the leaders of the movement, including the late Theodor Herzl and Dr. Chaim Weizmann. He wrote a number of books, including "Jewish Life in Babylonia Between the Third and Eighth Centuries" and "Karaite Literature in Turkey."http://weekly.ahram.org.eg/2008/899/_fe1.htm
http://www.virtualjudaica.com/Item/28810/Letter_by_R._Haim_Nahum,_Chief_Rabbi_of_Egypt
.
http://bassatine.net/bassa20.php
http://content.lib.washington.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/jhp&CISOPTR=385&CISOBOX=1&REC=3
http://mentalblog.com/2005/06/landlord-of-lubavitcher-rebbe.html
http://jewage.org/wiki/en/Profile:P1570550087
Milli mücadelenin başarıyla bitirilmesinden sonra bağımsız Türkiye’nin dünyada tanınması için Lozan görüşmeleri başladı. Lozan görüşmelerinde Türk delegeler arasında anlaşmazlık çıktı, Dr. Rıza Nur’un görevine son verildi. Yahudi Hahambaşı Haim Nahum Efendi, İnönü’nün Baş danışmanı oldu ve anlaşma imzalandı. Kıbrıs, adalar, Irak sınırı konularında Türkiye önemli kazanımlara seyirci kaldı. Lozan anlaşmasının gizli tutanakları da günümüze kadar yayınlanmadı.http://www.arastiralim.com/lozanda-neleri-kaybettik.html
Milli mücadelenin askeri başarı ile bitirilmesinin doğal sonucu olarak bütün dünyanın tanıdığı bir anlaşma ile geleceğin bağımsız Türkiyesini şekillendirmeye sıra geldi. İsmet İnönü başkanlığındaki Türk heyeti İsviçrenin Lozan kentinde  taraf olan ülkelerin heyetleri ile buluştu.  Ve görüşmeler başladı.  Kısa süre sonra Türk heyetinde görevli Rıza Nur ile İsmet Paşa’nın arası açıldı, Rıza Nur, görüşme heyetinden ayrıldı.  Lozan görüşmeleri kesintiye uğradı. Ve görüşmelere ara verildi. Tarih 1923 yılı şubat ayını gösteriyordu.
Ve görüşmeler yeniden başladı. Konuların gündeme getirilmesi, tartışmalar, teklifler sonrası onaylanan maddeler anlaşmanın kabul edilen hükümleri arasındaydı. Bu sırada ilginç gelişmeler oldu. İstanbul’daki Yahudi Hahambaşısı Haim Nahum Efendi, İsmet Paşa’nın danışmanı görevine getirildi. Toplantılara katılıyor, yabancı heyetlerin sözlerini Türkçeye çeviriyor, Osmanlı’dan kalan sorunların çözümü için tekliflerini sunuyordu.  Ve aradan geçen aylar sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan anlaşmasının kabulü ilan edildi. Türkiye’de Lozan anlaşması “Bağımsız Türkiye’nin güvencesi” olarak tanımlandı ve resmi tarih kitaplarına da bu yönde bilgiler yansıtıldı.  Peki, Lozan görüşmeleri sırasında delegelerin ileri sürdükleri görüşler, ele alınan maddelere esas olacak açıklamalar ile ilgili gizli tutanak belgeleri yok muydu? Elbette ki vardı. Peki Lozan anlaşmasının imzalanmasından sonra geçen uzun süre içinde Lozan anlaşmasının gizli belgeleri neden açıklanmaz! Ve bir sır gibi saklanır.
Lozan görüşmeleri esnasında ABD temsilcileri neden toplantılara katılmayıp anlaşmaya da imza atmadılar. Özellikle Türkiye’nin en ceddi askeri sorunu olan Türkiye- Irak sınırının çizimi konusundaki çıkarları neden sonuçlandırılmaz. Yine Osmanlı zamanında imzalanan 1913 Uşi anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin Ege’deki 12 ada üzerindeki olası hakları neden ele alınmaz? Padişah Abdülhamit, 1878 yılında imzaladığı  Kıbrıs’ı İngiltere’ye askeri üs olarak veren anlaşma metnine “Hukuku şahaneme asla halel gelmemek kaydıyla” notu düşerek imzalamıştı.Burada bahsi edilen “hukuku şahane” sözleri devletin varlığı ve bağımsızlığı anlamındadır.  Lozan’da Kıbrıs konusu neden gündeme getirilmez?
Lozan’ın sorgulanması ve ortay çıkan bilgiler şaşırtıcı özellikler taşıyor. Ama en önemlisi de hiç şüphesiz Türk heyeti içinde bulunan Yahudi Hahambaşısı Haim Nahum’un oynadığı tarihi rolün arka planının bilinmesidir.
Haim Nahum, 1872-1960 yılları arasında yaşadı. İzmir’de doğmuştu. Yahudi dini ve kültürünü esas alan okullarda okuduktan sonra Sorbon Üniversitesinde Doğu dilleri üzerinde diplomasını aldı. Dilbilimci, tarihci ve fizozof olarak mezun olmuştu. 1909 yılında İstanbul’da Osmanlı Yahudileri dini liderliği olan “Hahambaşılık”görevine getirildi. Ve aynı yılda Osmanlı Harb Okulunda siyaset bilimi ve tarih üzerinde dersler vermeye başladı. İttihat ve Terakki harekatına katılan genç subayların yetişmesine yönlendirilmesine önemli katkıları oldu. Aradan geçen yıllar sonra Lozan görüşmeleri esnasında İngiltere temsilcisi Lord Curzon’a karşı ikna yeteneği olan Haim Nahum Efendi’nin Türk resmi danışmanı olarak görev alması düşündürücü bir konuydu. Ve bu şartlar altında Lozan anlaşması imzalandı.
Bundan sonrası Haim Nahum’un hayatında yeni bir dönem başladı. Haim Nahum, Mısır’a gitti. Kahire’de Yahudi cemaatinin teşkilatlanması çalışmalarını yürüttü. 1920 ve 30’lu yıllarda Filistin topraklarında Yahudi Siyonist hareketlerinin gelişip güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Ve 1948 yılı içinde İsrail Devleti kuruldu. Bu tarihten sonra Nahum Efendi, dünya Yahudileri’nin İsrail’e olan desteğinin sürmesi çalışmalarını yürüttü.
Özetle söylemek gerekirse Lozan’da Türkiye Devleti kendi bağımsızlığını sağlayacvak temel garantileri alamadı. Özellikle İngiltere ve ABD’de etkin Yahudi ve Mason kişi ve kuruluşlarının yön verdiği “küresel sermayenin” istekleri doğrultusunda Türkiye-Irak sınırı gelecekte baş ağrıtan bir bela olarak hep varlığını korudu. Sorunun bu boyutta kalıcı olmasında Haim Nahum Efendi’nin Lozan’daki rolü çok önemli bir husustu… Türkiye’de Lozan’ın gizli tutanakları açıklansa da açıklanmasa da…
(Cezmi YURTSEVER, Nisan 2008)
...Lozan’ın sorgulanması ve ortaya çıkan bilgiler şaşırtıcı özellikler taşıyor. Ama en önemlisi de hiç şüphesiz Türk heyeti içinde bulunan Yahudi Hahambaşısı Haim Nahum’un oynadığı tarihi rolün arka planının bilinmesidir…
O rol, ülkenin yüz yıllık rotasının çizilmesine ışık tutmaktadır…

Haim Nahum, 1872-1960 yılları arasında yaşadı. İzmir’de doğmuştu. Yahudi dini ve kültürünü esas alan okullarda okuduktan sonra Sorbon Üniversitesinde Doğu dilleri üzerinde diplomasını aldı. Dilbilimci, tarihci ve filozof olarak mezun olmuştu. 1909 yılında İstanbul’da Osmanlı Yahudileri dini liderliği olan “Hahambaşılık” görevine getirildi. Ve aynı yılda Osmanlı Harb Okulunda siyaset bilimi ve tarih üzerinde dersler vermeye başladı. İttihat ve Terakki hareketine katılan genç subayların yetişmesine, yönlendirilmesine önemli katkıları oldu. Aradan geçen yıllar sonra Lozan görüşmeleri esnasında İngiltere temsilcisi Lord Curzon’a karşı ikna yeteneği olan Haim Nahum Efendi’nin Türk resmi danışmanı olarak görev alması düşündürücü bir konuydu.

Ve bu şartlar altında Lozan anlaşması imzalandı.
Bundan sonrası Haim Nahum’un hayatında yeni bir dönem başladı. Haim Nahum, Mısır’a gitti. Kahire’de Yahudi cemaatinin teşkilatlanması çalışmalarını yürüttü. 1920 ve 30’lu yıllarda Filistin topraklarında Yahudi Siyonist hareketlerinin gelişip güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Ve 1948 yılı içinde İsrail Devleti kuruldu. Bu tarihten sonraNahum Efendi, dünya Yahudileri’nin İsrail’e olan desteğinin sürmesi çalışmalarını yürüttü.
Özetle söylemek gerekirse Lozan’da Türkiye Devleti kendi bağımsızlığını sağlayacak temel garantileri alamadı. Özellikle İngiltere ve ABD’de etkin Yahudi ve Mason kişi ve kuruluşlarının yön verdiği “küresel sermayenin” istekleri doğrultusunda Türkiye-Irak sınırı gelecekte baş ağrıtan bir bela olarak hep varlığını korudu. Sorunun bu boyutta kalıcı olmasında Haim Nahum Efendi’nin Lozan’daki rolü çok önemli bir husustu… Türkiye’de Lozan’ın gizli tutanakları açıklansa da açıklanmasa da…”
İzmir’de doğan bir kişilik, dönme olması yüksek ihtimal…
İttihat ve Terakki’ye yön verenlerden…
Lozan görüşmelerinin en kilit ismi…
Türkiye’de bir iç savaşın çıkmasındansa arzuladıkları gibi dizayn edilerek İsrail’in kuruluş sürecini hızlandıran bir Siyonist…
Türkiye sonrası Mısır’a giderek, İsrail’in yeşermesinde en yakın komşu olarak bu ülkedeki hareketlerde aktif rol almak…
İsrail’in kurulmasından önce ve sonra aktif olarak katkıda bulunmak…
Yol haritasına bakar mısınız?
Böyle bir şahsiyetten Müslüman Türk toplumu için hayırlı çalışmalar beklemek ancak gözü karanlıktan körleşmiş ulusalcıların inanacağı bir hikaye olurdu…
İşte Haim Nahum’un kurulmasına katkıda bulunduğu “ilk Yahudi devleti Türkiye”yıkıldı ve yerine “tam bağımsız Türkiye” kurulmaya çalışılıyor…
Bu muazzam devrimin kahramanı Tayyip Erdoğan önce Türkiye Başbakanı sıfatı ile şimdi “ikinci Yahudi devleti İsrail”in defterini dürmekle meşgul…
Ve İsrail’in kuruluş yolundan yıkımını sağlamak için Mısır’da…
Mason ve satılık Mübarek diktatörlüğünün ardından Mısır halkının gerçek iradesini yansıtacak yeni modelde rol alacak tüm aktörler dün itibariyle Tayyip Erdoğan’ın rahlesinden geçtiler…
Adeti kendilerini kabul ettirebilmek için yarıştılar…
İşte dünya lideri bu…
Artık kabul edin, Türkiye’deki Yahudi devleti yıkıldı, sırada Ortadoğu’ya kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen İsrail’de…
http://www.rotahaber.com/Sira-ikinci-Yahudi-devletinde--_206320.html