14.09.2009

"Eski Tablo"


http://www.flickr.com/photos/stokoe/3597881336/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://celina.k12.oh.us/sci/periodic_table_formulations.htm
.
...Masonlukta bir reform yapmak ihtiyacını duyanlar, Cardinal de Fleury`yi masonluğun millete ve insanlığa yararlı bir kuruluş olduğuna inandırmaya çalıştılar ve bu maksatla da bir ansiklopedi hazırlığına giriştiler. Bu büyük işe girişen Diderot, bütün masonlardan yardım gömüştü. Böylelikle masonluk için dış âlemde sosyal bir mevki hazırlanırken, iç teşkilâtta da ıslâhata girişilmişti...http://www.kalemlervekiliclar.com/forum/Thread-KONSEKRASYON
.
... Üstad Mason Selami Işındağ, "Kuruluşundan Bugüne Masonluk ve Bizler" başlıklı
makalesinde bu konuda aşağıdaki bilgileri verir:
İslam dünyasında (adeta) masonluğun karşılığı(eş) olan
İhvanussafa derneği vardı. Abbasiler zamanında Basra'da kurulan bu gizli dernek,
52 büyük fasikülden oluşan bir ansiklopedi yayınlamıştı. Bunların 17'si Doğa
Bilimlerini içerir. Bu fasiküllerde Darwinizm'e çok benzeyen bilimsel
açıklamalar vardır. Bunlar İspanya'ya kadar yayılmış ve Batı'da düşünü çevresini
etkilemiştir...http://www.masonluk.net/global_masonluk_06.html
.
...Papalık, Deniş Diderot'un, adaleti doğruda, güzelde ve iyide arayan Ezoterik eseri Ansiklopedi'nin yakılmasına karar verdi. Voltaire Bastil'de kapatıldı. Hakkında tutuklama kararı çıkan Rousseau kurtuluşu kaçmakta buldu. Holbach'ın "L'esprit"i (ruh), Felsefe Sözlüğü de yakılan eserler arasındaydı...http://www.derki.com/ezoterik/item/1731-humanizm-ve-ronesans/1731-humanizm-ve-ronesans?start=1
.
.
.
.
.
.
...Türkiye’nin, sanayi devrimini kaçırmışken, dünyanınm başdöndürücü bir hızla yaşadığı BİLGİ DEVRİMİNİ de kaçırması felaket olur. Türkiye BİLGİ DEVRİMİ’ni kaçırırsa, gelişmiş ülkeler ile arasındaki fark korkunç bir şekilde açılacaktır. Örneğin bugün Amerika ile olan fark 1/10 sa bu oran 1/100 olacaktır. Bir daha uygar dünyanı yakalayamayız. Türkiye ciddi bir yeniden yapılanmaya gitmek zorundadır. Geri kalmaması için Türkiye’nin bu yeni dün ya düzeninin icaplarını yerine getirmesi gerekir.http://www.mustafakuran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:blg-devrm&catid=34:mustafakuran&Itemid=84
.
...İnternet 1960′lı yıllarda Amerikan hükümeti tarafından, bilgisayarlar arasında veri transferi için oluşturulmuş bir protokoldür. Daha sonra Amerikan savunma bakanlığı ve Amerikan üniversiteleri kullanmaya başlamıştır. Tabi bu işin masal kısmı. Televizyon, sinema gibi geniş kitlelere hitap eden araçların, geniş kitledeki insanları kontrol etmek amacıyla, Rockefeller ve Rothschild gibi ailelerin desteğiyle icat edildiğini düşününce (önceki yazıları okuyan bilir), internet teknolojisinin onlardan habersiz icat edilmiş olması imkansızdır. Bu luciferian aileler televizyon ve sinema gibi araçlarla geniş kitleleri aldatabiliyorlardı. Fakat daha geniş ve güçlü bir silaha ihtiyaçları vardı. Bu yüzden internet üzerinde çalışmalara başladılar...http://www.utkusen.com/blog/