8.07.2009

"The Lost Tomb of Jesus"

The Movie Trailer of The Lost Tomb of Jesus

1980'de Kudüs'ün Talpiot mahallesindeki inşaat çalışmalarında 2000 yıllık 10 lahit bulunur. Yahudi arkeologlara göre üzerlerinde Hz.Meryem, Hz.İsa (a.s.), Hz.Yusuf, Maria Magdalena, İsa oğlu Yahuda yazmaktadır. Lahitler Filistin'deki "Rockefeller Museum" a kaldırılır. Kazı alanı üzerine beton dökülerek kapatılır. James Cameron ve ekibi dokümanter filmlerinde mezara bitişik evin duvarlarını delerek girdiklerini, insan kalıntıları bulduklarını, bunların İsa peygamber ve ailesine ait olabileceğini savunur.
İsa'nın Mezarı Tartışması Film Oldu!
Tüm bunlar olurken, arkeoloji profesörü ve aynı zamanda mezarın incelenmesi çalışmalarında bulunmuş olan Amos Kloner, mezarın İsa'ya ait olduğunu gösteren elle tutulur kanıtların olmadığı görüşünde.
Mezarın İsa'dan önce 1.yy'a ait sıradan bir mezar olduğunu söyleyen Kloner, adların benzerliğinin de tesadüften ibaret olduğunu vurguladı. Aynı bölgede 900 kadar mezarın bulunduğunu söyleyen Kloner, bunların içinde "Yahuda ve İsa" adlarının 71 kere geçtiğinin saptandığını açıkladı. Mezarlarda tespit edilen adlar arasında "Yusuf oğlu İsa"nın da olduğunu söyleyen Kloner, bu adların o dönemde çok sık kullanılan adlar olduğunu, dolayısıyla mezardaki isimlerden yola çıkılarak mezarın İsa'ya ait olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.
Belgeselin yapımcıları DNA çözümlemesi ile yeni kanıtların bulunduğunu iddia etse de, Kloner, mezardaki DNA'nın ancak Tanrı'nın DNA'sı ile karşılaştırılırsa, İsa'nın olup olmadığının ortaya çıkabileceğini söyleyerek durumun gülünçlüğünün altını çizdi. Zira genel Hıristiyan inancına göre İsa Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediliyor. http://zemin.terapad.com/index.cfm?fa=contentNews.newsDetails&newsID=10852&from=list
http://www.getreligion.org/?p=2243
.
Why The Jews Hate Jesus Christ?http://www.realzionistnews.com/?p=34