8.07.2009

"700 yıllık şifreler"
700 yıllık şifreler çözüldü
13’üncü yüzyılda özel bir kaligrafi yöntemiyle yazılan metinlerin şifresi yaklaşık 700 yıldır araştırılsa da, bir türlü çözülememişti. İspanya’nın Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi’ne bağlı Arap Etüdleri Okulu, dijital kameralar ve üç boyutlu tarayıcılar kullanarak, sarayın duvarlarında ve tavanlarında bulunan binlerce Arapça cümleyi inceledi. 2002 yılında başlayan araştırmada, bugüne dek 10 bin metinden 3116’sı çözüldü. Tahminlerin aksine, yazılanların sadece yüzde 10’unun Kuran’dan olduğu görüldü. Yazıtların hemen hemen tamamında, döneme ait özdeyiş ve sloganlar tekrarlanıyor. En çok tekrarlanan ifadelerden biri, Granada’yı 1238’den, İspanyolların şehri yeniden aldığı 1492’ye kadar yöneten Nasrid Hanedanı’nın şiarı olan, "Allah’tan başka muzaffer yoktur" cümlesi. Bunun dışında, "daimi saadet" tamlaması da çok sık tekrarlanıyor. Birçok duvarda göze çarpan ifadeler arasında ise "Talihine şükret, çünkü Allah sana yardım ediyor" ve "Az konuş, huzurlu ol" gibi aforizmalar var. Araştırmacılar, 2011 yılına kadar yazıların yüzde 65’inin şifresini çözüp İspanyolca’ya çevirmeyi planlıyor.