5.07.2009

"RIP müzik"UNFORGIVEN - AFFEDİLMEYEN
  
New blood joins this earth 
Taze bir kan dünyaya katılıyor 

And quickly he's subdued 
Ve hemen boyunduruk altına alınıyor 

Through constant pained disgrace 
Durmayan incinmiş kara lekeyle 

The young boy learns their rules 
Genç çocuk onların kurallarını öğreniyor 

With time the child draws in 
Zamanla çocuk içine kapanıyor 

This whipping-boy done wrong 
Bu şamar oğlanı yanlış yaptı 

Deprived of all his thoughts 
Tüm düşüncelerinden mahrum bırakıldı 

The young man struggles on and on he's known 
Genç adam çabalayıp duruyor ve biliniyor 

A vow unto his own 
Kendine edilmiş bir yemin 

That never from this day his will they'll take away 
Bugünden itibaren asla arzusunu uzaklaştıramayacaklar 

Nakarat 

What i've felt what i've known 
Hissettiklerim ve bildiklerim 

Never shined through in what i've shown 
Gösterdiklerimin içinden hiç parlamadı 

Never be never see 
Asla olmadım, asla görmedim 

Won't see what might have been 
Neler olmuş olabileceğini görmeyeceğim 

What i've felt what i've known 
Hissettiklerim ve bildiklerim 

Never shined through in what i've shown 
Gösterdiklerimin içinden hiç parlamadı 

Never free never me 
Hiç özgür olmadım, hiç ben olmadım 

So i dub thee unforgiven 
Bu yüzden size affedilmeyen ismini takıyorum 

They dedicate their lives to running all of his 
Hayatlarını onun her şeyini götürmeye adadılar 

He tries to please them all 
Hepsini memnun etmeye çalışıyor 

This bitter man he is throughout his life the same 
Bu kötü adam hayatı boyunca aynı 

He's battled constantly this fight he cannot win 
Kazanamayacağı bu savaşta durmadan savaştırıldı 

A tired man they see no longer cares 
Gördükleri yaşlı adam artık umursamıyor 

The old man then prepares to die regretfully 
Sonra yaşlı adam üzüntülü bir şekilde ölmeye hazırlanıyor 

That old man here is me 
Burdaki o yaşlı adam benim 

Nakarat 

You labeled me i'll label you 
Siz beni yaftaladınız, ben de sizi yaftalıyorum 

So i dub thee unforgiven 
Bu yüzden size affedilmeyen ismini takıyorum