14.10.2009

"Esztergomi vár"

"Bûdîn vilâyeti son vâlîsi Vezîr Arnavud 'Abdurrahman 'Abdî Paşa 1686 senesi eylülünün ikisinde ba'de z-zuhr işbu mahall civârında şehîd olmuşdur. Rahmetullâhi 'aleyh"
...Son Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa aslen yeniçerilikten yetişmiş bir askerdir. 1669 yılında yeniçeri ağalığı görevine tayin edildi. Girit kuşatmasında gösterdiği başarılar üzerine vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan sonra sırasıyla; Bağdat, Mısır, Bosna ve Budin valiliklerinde bulundu. 1684 yılında Halep valiliğine, aynı yıl tekrar Budin valiliğine tayin edildi.
...Budin valisiyken az bir kuvvetle 1686 yılında doksan bin kişilik Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı durdu. Üç buçuk aylık kuşatma süresince Haçlı ordularının art arda on sekiz taarruzunu püskürttü ve düşmanın teslim tekliflerini de geri çevirdi. Gittikçe azalan kuvvetlerine şehre hakim tepeleri ele geçiren Kutsal İttifak ordusu yüzünden yardımcı kuvvet de gelemeyince askerleriyle birlikte ön saflarda çarpışmaya katıldı. 2 Eylül 1686 günü Kutsal ittifak birlikleri altı koldan genel taarruza geçti. Abdurrrahman Abdi Paşa Beç Kapısı'nda şehit oldu. Öldüğünde 70 yaşındaydı. Budin Kuşatması (1686)
Estergon Sancağı
...3 metre 20 santim boy, bir metre 85 en.. Dev bir sancak.. Osmanlı'nın simgesi lale figürleri hemen dikkati çekiyor.. Bir daire içinde Süleyman'ın 8 köşeli yıldız mührü var. Başka daireler içinde Kuran'dan ayetler görüyorsunuz.. Tam göbekte, nerdeyse boydan boya Zülfikar.. Kılıçın namluları üzerinde Fetih Suresi var. İki yanında dört halifenin adını yazan daireler...http://arsiv.sabah.com.tr/2004/04/24/uluc.html...http://www.tumgazeteler.com/?a=653687
.
.