30.09.2009

"Ephemera"

Efemera (İngilizce: Ephemera), gündelik yaşama ait "ıvır zıvır" olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük ve geçici belgeleri ifade eden bir tanımlamadır.
Kelime Eski Yunanca kökenlidir ve "bir günden fazla dayanmayan" anlamına gelen "ephemeron" un çoğul şeklidir. (epi=bir, hemera=gün anlamına gelir). Geçmişte su sineği (Mayıs böceği) gibi kısa ömürlü böcek ve bitkileri tanımlamakta kullanılmıştır. Günümüzde ise biriktirilmek amacı ile üretilmemiş kısa ömürlü ve başlangıçta fazla değer taşımayan, ancak sonradan bazı koleksiyoncular tarafından koleksiyon malzemesi haline getirilmiş ıvır zıvır ürünlerin genel adıdır. Bu ürünler genellikle basılı materyalleri kapsar.
Bugün özel koleksiyoncular dışında büyük ulusal kütüphaneler ve müzeler de tarihin belli bir alanına ışık tutabilecek efemera koleksiyonları barındırmaktadırlar.

.