2.08.2009

"Zedekiah's cave"

Zedekiya Mağarası **http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/15802

Süleyman mescidinin hemen altında bulunan Zedekiya mağarası, Süleyman mescidinin yapımı sırasında inşa edilmiştir. Mağaranın inşasını yapan kişi, kendisi de bir mason olan ve mescidin inşasında görev almış olan Hiram Abif’tir.
Yaklaşık 2500 yıldan beri içinde masonik ayinlerin yapıldığı, masonluğun ana merkezi olan bu mağaranın varlığı, ısrarla ve özenle gizli tutulmaktadır. Halka açık olan kısmı yalnızca mağaranın dış kısmıdır. Ayinlerin gerçekleştirildiği yer olan iç kısımlar 2500 yıldır insanlardan gizli tutulmuştur.
İsrailli masonların başı Matti Shelon, söz konusu mağaranın masonlar için konumunu şu şekilde özetlemektedir:
Bu mağaranın bizim için, Mekke, Medine, Kudüs ve Ağlama duvarının bir araya getirilmiş hali olduğunu söyleyebilirsiniz. Dünyanın her yerindeki masonlar için burası, masonluğun beşiğidir.

(video) http://www.ahirzamansohbetleri.com/2009/08/11/mason-ayinlerinin-ana-merkezi-suleyman-mescidinin-altindaki-zedekiya-magarasi/